19 - Avstand mellom bord

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbord og utstyrsspesifikasjoner >

19 - Avstand mellom bord

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

I turneringer sanksjonert av WPA er 1,83 m (6 feet) minstekravet til avstand i alle horisontale retninger ut fra biljardbordets yttersider og hindring (bord, stol, vanteramme, etc.).