1 - Formål

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbord og utstyrsspesifikasjoner >

1 - Formål

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Hensikten med denne spesifikasjonen er å klargjøre den standard for utrustning som skal brukes I sammenheng med alle WPA verdensmesterskap, WPA World Tour turneringer og andre turneringer som er sanksjonert og/eller anerkjent av WPA. Disse spesifikasjonskravene sammenfaller ikke alltid med de spesifikasjoner som gjelder for utrustning til bruk i kommersiell regi, eller utrustning til bruk i hjemmet. WPA har allikevel rett til å sanksjonere turneringer på steder som har utstyr som ikke er godkjent i henhold til disse spesifikasjonene.