1 - Forvaltning av turneringsbestemmelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

1 - Forvaltning av turneringsbestemmelser

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Disse bestemmelsene omfatter kleskode, protester, planleggingsspørsmål og andre tema som ikke omfattes av de aktuelle spillereglene, men som må tilpasses hver enkelt turnering. Noen aspekter av hvordan bestemmelsene blir brukt kan variere fra turnering til turnering, som for eksempel antall partier i en match og hvem som brekker etter det første partiet i 9-Ball. Arrangør av en turnering har rett til å håndheve bestemmelsene for turneringen. Disse bestemmelsene har ikke samme tyngde som spillereglene; spilleregler har øverste prioritet.