1 - Generelle bestemmelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole >

1 - Generelle bestemmelser

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

Kapittelet omhandler generelle bestemmelser.

 

Se mer informasjon i underkapittelet:

Artikkel 1 – Anvendelse av reglene