1 - Generelle regler

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool >

1 - Generelle regler

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Følgende generelle regler gjelder for alle disipliner som omfattes av disse reglene, unntatt når motsagt av spesifikke spilleregler. I tillegg, Turneringsbestemmelser for Pool dekker aspekter av spillet som ikke er direkte relatert til spillereglene, for eksempel utstyrsspesifikasjoner og organisering av turneringer. Alle Pool-disipliner spilles på et flatt bord dekket med duk og avgrenset av gummivant. Utøveren bruker en kø for å støte en køball som igjen treffer objektballer. Målet er å senke objektballer i de seks hullene som er plassert i gummivantene. Disiplinene varierer etter hvilke baller som er legale mål og kravene for å vinne en match.

 

(Redaksjonell kommentar: For enkelhets skyld forekommer kun maskulint pronomen. Dette har ikke til hensikt å spesifisere kjønn på hverken utøvere eller ledere. Ordet ”spill” er brukt for å referere til en disiplin som 9-Ball i stedet for et opplegg, ett sett eller en match).

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

1.1 - Utøverens ansvar

1.2 - Forstøt for å bestemme rekkefølgen

1.3 - Utøverens bruk av utstyr

1.4 - Replassering av baller på fotprikk

1.5 - Ball i hånd

1.6 - Standard melding av støt

1.7 - Baller som beveger seg

1.8 - Gjenoppretting av posisjon(er)

1.9 - Forstyrrelser utenfra

1.10 - Anmodning om melding og regler for protest

1.11 - Å gi opp

1.12 - Fastlåst situasjon