1.1 - Standardbord

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 1 - Utstyr >

1.1 - Standardbord

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

 

a.Dimensjoner

Spilleoverflaten fra nederst på vantet skal måle 356,9 cm x 177,8 cm med en toleranse på +/- 13 mm. på begge dimensjonene.

b. Høyde

Høyden på bordet fra gulvet og opp til toppen på vantet skal være mellom 85,1 cm og 87,6 cm.

c. Hullåpninger

i. Det skal være hull i hjørnene (to ved prikk, kjent som hodehullene, og to ved baulk, kjent som fothullene) og et hull på hver side på midten av langvantet (kjent som midthullene);
ii. Hullåpningen skal samsvare med de malene som er eid og autorisert av The World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA Ltd.)

d. Baulklinje og baulk

En rett linje tegnet 73,7 cm fra innsiden av fotvantet og parallelt med det blir kalt baulklinje og området mellom linjen og fotvantet blir kalt baulk.

e. ”D”

”D” er en halvsirkel innenfor baulkområdet og har senter på midten av baulklinjen og en radius på 29,2 cm.

f. Prikker

Fire prikker er markert på den midtre langsgående linjen på bordet:

i. Prikken (kjent som svart prikk), 32,4 cm fra et punkt vinkelrett under innsiden av hodevantet;
ii. Midtprikken (kjent som blå prikk), lokalisert midt mellom innsiden av hode- og fotvantet;
iii. Pyramideprikken (kjent som rosa prikk), lokalisert midt mellom midtprikken og innsiden av hodevantet;
iv. Midten av baulklinjen (kjent som brun prikk)

To andre prikker som blir brukt er lokalisert på hjørnene på ”D-en”. Sett fra baulkenden, er den til høyre kjent som gul prikk og den på venstre side som grønn prikk.