1.1 - Tidtaking

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Alternative former for Snooker > 1 - Snooker Shoot Out >

1.1 - Tidtaking

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

1. Hver kamp skal vare en forhåndsbestemt tidslengde.

2. Utøverne gjør et forstøt for å bestemme hvem som skal gjøre åpningsstøtet (vinneren bestemmer). Et forstøt foregår ved at begge utøverne samtidig støter en køball fra baulklinje mot hodevantet, der den spretter tilbake nedover bordet igjen. Utøveren som greier å få sin ball til å ende opp nærmest mulig baulkvantet (slik dommeren anser det), vinner forstøtet.

3. Støtklokken vil settes i gang av tidsdommeren på et tidspunkt som avhenger av omstendigheter. Den vil stoppe i det nøyaktige øyeblikket en utøver treffer køballen.

4. Maksimal støtvarighet:

a. er et forhåndsbestemt antall sekunder for et støt som blir gjort i løpet av den første delen av settet;

b. er et forhåndsbestemt antall sekunder for et støt som blir gjort i løpet av den andre delen av settet;

Dersom en ikke gjør et støt i løpet av tiden en har til rådighet, vil dette resultere i at det dømmes tidsfeil. Det tildeles fem straffepoeng, og den innkommende utøveren mottar køballen fra dommeren og spiller den fra ball i hånd.

5. Under normale omstendigheter vil tidsklokken starte i det øyeblikket alle ballene har kommet til ro, eller etter at en farget ball som har blitt puttet har blitt lagt tilbake på prikk. Hvis køballen spinner rundt sin egen akse, skal den anses som en ball i bevegelse. Det er opp til dommeren å bestemme når alle ballene er kommet til ro.

6. Så lenge køballen treffes før tidssummeren kan høres, skal alle poeng fra gyldige støt og feil gjelde.