1.10 - Anmodning om melding og regler for protest

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 1 - Generelle regler >

1.10 - Anmodning om melding og regler for protest

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Hvis en utøver mener at en dommer sin avgjørelse er feil, kan han be dommeren om å revurdere sin beslutning eller mangel på beslutning, men dommerens avgjørelse i vurderingsspørsmål er endelig. Hvis, imidlertid, en utøver mener at en dommer ikke har fulgt reglene riktig, kan han kreve at avgjørelsen overprøves av aktuell ankeinstans. Dommeren vil stoppe spillet mens anken blir behandlet (se også (d) under 6.17 Usportslig opptreden). Feil må meldes uten anmodning når de inntreffer (se 6. Feil).