1.1 - Utøverens ansvar

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 1 - Generelle regler >

1.1 - Utøverens ansvar

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Det er utøverens eget ansvar å gjøre seg kjent med regler, bestemmelser og tidsskjemaer som gjelder for turnering. Turneringens funksjonærer skal etter beste evne gjøre all informasjon tilgjengelig for utøverne, men det endelige ansvar har utøverne selv.