1.2 - Feil

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Alternative former for Snooker > 1 - Snooker Shoot Out >

1.2 - Feil

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

1. Etter at det er blitt gjort en feil og en utøver får ball i hånd, kan køballen plasseres hvor som helst på bordet. Utøveren har ikke mulighet til å be motstanderen om å spille på nytt.

2. Alle feil resulterer i at den innkommende utøveren får ball i hånd. Støtklokken starter når den innkommende utøveren mottar køballen fra dommeren.

3. Minst én ball må treffe et vant eller gå ned i et hull på alle støt. Hvis ikke dette skjer dømmes det feil, det blir tildelt fem straffepoeng, og den innkommende utøveren mottar køballen fra dommeren og spiller fra ball i hånd.

4. Det er ingen regel for feil og en miss, og alle feil resulterer i at den innkommende utøveren spiller fra ball i hånd.

5. Straffen for alle tidsfeil er på fem poeng og den innkommende utøveren spiller fra ball i hånd.

6. Hvis en utøver ikke er i en posisjon som gjør at han kan motta køballen fra dommeren etter en feil, skal dommeren plassere køballen på bordet og den innkommende utøverens støtklokke vil starte. Utøveren kan deretter plukke opp køballen og plassere den hvor han vil, men støtet må bli gjort innenfor den tildelte tiden.