1.2 - Antidopingarbeid

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 1 - Organisering internasjonalt >

1.2 - Antidopingarbeid

 

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.WADA ble grunnlagt i 1999 som et uavhengig internasjonalt byrå, felles sammensatt og finansiert av verdens idrettsorganisasjoner og landenes regjeringer.

 

2.WADA er en stiftelse i samsvar med sveitsisk lov og med sete i Lausanne (SUI) og hovedkvarter i Montreal (CAN).

 

3.Det er WADAs misjon å lede en felles aksjon til støtte for en dopingfri idrett.

 

4.WADAs viktigeste aktiviteter inkluderer vitenskapelige studier, utdanning, utvikling av anti-dopingkapasiteter og oppsyn med World Anti-Doping Code (WADC) – dokumentet som harmoniserer anti-dopingarbeidet i alle idrettsorganisasjoner og i alle land.

 

5.De statutter, regler og andre bestemmelser som styrer hvordan WADA skal operere, finnes beskrevet på WADAs hjemmeside.

 

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

 

1.2.1 - World Anti-Doping Code

 

1.2.2 - WCBS Anti-Doping Rules

 

 

Logo_WADA