1.2.1 - World Anti-Doping Code

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 1 - Organisering internasjonalt > 1.2 - Antidopingarbeid >

1.2.1 - World Anti-Doping Code

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Den 1. januar 2004 trådte World Anti-Doping Code (WADC) i kraft og er blitt implementert av alle internasjonale idrettsorganisasjoner under IOC.

 

2.Retningslinjene er kjernen som gir rammene for harmoniserte anti-doping, regler og forskrifter innen idretten og blant offentlige myndigheter. Det fungerer sammen med fem internasjonale standarder med sikte på å bringe harmonisering blant anti-doping organisasjoner i ulike områder: i) liste over forbudte stoffer og metoder, ii) testing, iii) laboratorier, iv) terapeutisk bruk og v) beskyttelse av privatliv og personlig informasjon. Disse standardene er obligatorisk for alle underskriverne av WADC.

 

3.Court of Arbitration for Sport (CAS), idrettens egen domstol basert i Lausanne (SUI), svarer for rettspraksis i alle spørsmål som berører WADC.

 

4. Underskriverne må sørge for at deres egne regler og retningslinjer er i samsvar med de obligatoriske artikler og andre prinsipper i anbefalingen. WADA bistår underskriverne ved å gjennomgå sine anti-doping regler for å sikre at de er kod-kompatibel og, der dette ikke er tilfelle, ved å tilby bistand for å avhjelpe situasjonen.

 

5.WCBS er en av de organisasjoner med olympisk erkjennende som har signert WADC.

 

6.WADC revideres ved fortløpende og den nå gjeldende koden trådte i kraft 1. januar 2015.

 

 

Logo_WADC