1.3 - Utøverens bruk av utstyr

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 1 - Generelle regler >

1.3 - Utøverens bruk av utstyr

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Utstyret må følge eksisterende WPA utstyrsregler. Generelt har utøveren ikke tillatelse til å benytte seg av ikke forhåndsgodkjent utstyr i turnering. Følgende anvendelser, blant andre, er ansett som normalt. Om en utøver er usikker på hvilket utstyr som kan benyttes, skal han spørre turneringsansvarlig før matchstart. Utstyret skal kun benyttes til dets formål, eller i den hensikt som det i utgangspunktet er tenkt til.

 

a)Biljardkø – Utøveren kan bytte kø under match, slik som brekk-, hopp- og spille-kø. Utøveren kan bruke en innebygd eller en ytre forlenger for å øke køens lengde.

b)Kritt – Utøveren kan bruke kritt for å forhindre kiks, og kan dermed bruke eget kritt forutsatt at krittet har samme farge som spilleflaten.

c)Reke – Utøveren kan bruke opp til to reker for å støtte køen under støt. Konfigurasjonen av rekene bestemmes av utøveren, som også kan bruke sin egen reke hvis den er lignende en standard reke.

d)Hanske – Utøveren kan bruke hanske for å bedre grep og glide funksjon.

e)Pudder – Utøveren kan bruke pudder i rimelige mengder som dommeren bestemmer.