1.3.1.1 - UMBs høyeste organ

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 1 - Organisering internasjonalt > 1.3 - Carambole > 1.3.1 - Union Mondiale de Billard >

1.3.1.1 - UMBs høyeste organ

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.UMB’s høyeste beslutningsorgan er årsmøtet, som avholdes annethvert år (2020, 2022, 2024, 2026 osv.).

 

2.Gjennom sitt direkte medlemskap i UMB kan NB melde inn saker til UMB’s årsmøte om alt som i henhold til UMB’s statutter står til behandling.