1.3.2.1 - CEBs høyeste organ

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 1 - Organisering internasjonalt > 1.3 - Carambole > 1.3.2 - Confédéracion Européenne de Billard >

1.3.2.1 - CEBs høyeste organ

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.CEBs høyeste beslutningsorgan er dets årsmøte som avholdes annethvert år (2021, 2023, 2025, 2027 osv.).

 

2.Gjennom sitt direkte medlemskap i CEB kan NB melde inn saker til CEBs årsmøte om alt som i henhold til CEBs statutter står til behandling.