1.4 - Replassering av baller på fotprikk

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 1 - Generelle regler >

1.4 - Replassering av baller på fotprikk

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Baller replasseres (gjeninnføres i spill) på senterlinjen (i bordets lengderetning), så nær fotprikken som mulig, og mellom fotprikken og fotvant uten å flytte noen forstyrrende ball. Om ballen som skall replasseres ikke kan legges på fotprikk, skal den legges så nære som mulig og helst i kontakt med den ball som forstyrrer. Imidlertid, om det er køballen som er nærmest den ballen som skal replasseres, skal ballen ikke plasseres i kontakt med den; en liten avstand må opprettholdes. Hvis hele senterlinjen i retning mot fotvant er okkupert, må ballen plasseres ovenfor fotprikk, og så nær som mulig.