1.5 - Tidsdommer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Alternative former for Snooker > 1 - Snooker Shoot Out >

1.5 - Tidsdommer

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

1. Dommeren er best plassert til å bestemme, uansett omstendigheter, når støtklokken skal startes. Tidsdommeren skal starte støtklokken for alle støt på dommerens muntlige signal – som normalt sett er at han sier stillingen, noe som indikerer at utøveren kan spille videre, eller på en annen verbal måte.

2. Tidsdommeren skal befinne seg i en posisjon som gjør at han kan se når hvert støt gjøres – det øyeblikket tuppen av køen får kontakt med køballen. Hvis det skulle dukke opp behov for at dommeren må ta en beslutning, skal ikke støtklokken startes før dommeren har gjort sin beslutning. Han skal så signalisere – start. En kan ikke be motstanderen om å spille på nytt.

3. Dersom det skulle oppstå en feil med den elektroniske støtklokken, blir dommerens beslutning den endelige. Støtklokken starter når dommeren muntlig signaliserer start til tidsdommeren.

4. Dommeren er øverste autoritet og hans beslutning er endelig. Skulle det være eventualiteter som ikke dekkes av disse reglene, er det dommerens beslutning som gjelder, og denne vil, dersom anvendelig, sette presedens.