1.5 - Ball i hånd

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 1 - Generelle regler >

1.5 - Ball i hånd

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Når en utøver har ball i hånd så kan han plassere køballen hvor han vil på bordet (se 8.1 Bordets deler) og fortsette å justere køballen til han gjør støtet. Utøvere kan bruke hele køen for å flytte køballen, inkludert køtuppen, men ikke med en fremadrettet støtrørelse. I noen disipliner og ved de fleste brekk plasseres køballen basert på reglene for spillet bak hodelinjen ved ball i hånd, og da kan reglene 6.10 Feilaktig plassering av køball og 6.11 Feilaktig spill fra bak hodelinje tillempes. Når en utøver har ball i hånd bak hodelinje og alle spillbare baller er bakom den samme, kan han kreve at den ballen som er nærmest hodelinjen blir plassert på fotprikk. Om to baller er like nære hodelinjen får utøveren velge hvilken ball som skal til fotprikk. En ball som ligger midt på hodelinjen er spillbar.