1.5.2 - International Billiards & Snooker Federation

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 1 - Organisering internasjonalt > 1.5 - Snooker >

1.5.2 - International Billiards & Snooker Federation

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

1.IBSF ble grunnlagt i november 1971 og er høyeste organ når det gjelder administrering av Snooker for amatører i verden.

 

2.IBSF har nasjonale forbund som sine medlemmer, hvorpå NB er et direkte medlem i IBSF.

 

3.Under IBSF sorterer fire kontinentale forbund – ABSF, ACBS, EBSA og OBSF.

 

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

1.5.2.1 - IBSFs høyeste organ

1.5.2.2 - IBSFs turneringer

1.5.2.3 - IBSFs forpliktelse til WCBS

1.5.2.4 - IBSFs statutter, regler og turneringsbestemmelser