1.5.2.1 - IBSFs høyeste organ

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 1 - Organisering internasjonalt > 1.5 - Snooker > 1.5.2 - International Billiards & Snooker Federation >

1.5.2.1 - IBSFs høyeste organ

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.IBSFs høyeste beslutningsorgan er årsmøtet, som avholdes hvert år.

 

2.Gjennom sitt direkte medlemskap i IBSF kan NB melde inn saker til IBSFs årsmøte om alt som i henhold til IBSFs statutter står til behandling.