1.5.3.1 - EBSAs høyeste organ

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 1 - Organisering internasjonalt > 1.5 - Snooker > 1.5.3 - European Billiards & Snooker Association >

1.5.3.1 - EBSAs høyeste organ

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.EBSAs høyest beslutningsorgan er årsmøtet, som avholdes hvert år.

 

2.Gjennom sitt direkte medlemskap i EBSA kan NB melde inn saker til EBSAs årsmøte om alt som i henhold til EBSAs statutter står til behandling.