1.7 - Baller som beveger seg

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 1 - Generelle regler >

1.7 - Baller som beveger seg

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

En ball kan bevege seg litt etter at den ser ut til å ha stoppet, kanskje på grunn av små ujevnheter i ballen eller spilleflaten. Dersom dette ikke fører til at ballen går i hull, regnes dette som normalt og ballen blir ikke replassert. Hvis en ball går i hull som et resultat av en slik plutselig bevegelse, skal den replasseres så nært til sin opprinnelige posisjon som mulig. Hvis en ball plutselig beveger seg eller går i hull under eller rett før et støt er gjennomført, skal dommeren replassere ballene, og den aktive utøveren kan deretter gjennomføre sitt støt igjen. En utøver skal ikke straffes for å gjennomføre et støt samtidig som en ball plutselig beveger seg av egen kraft. Se også 8.3 Ball i hull.