1.8 - Gjenoppretting av posisjon(er)

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 1 - Generelle regler >

1.8 - Gjenoppretting av posisjon(er)

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Når det er nødvendig å replassere eller rengjøre baller, skal dommer etter beste evne replassere ballene så nær sine opprinnelige posisjoner som mulig. Utøver må akseptere dommerens vurdering i dette henseende.