1.9 - Forstyrrelser utenfra

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 1 - Generelle regler >

1.9 - Forstyrrelser utenfra

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Når forstyrrelser utenfra inntreffer i sammenheng med et støt gjennomføres og dette påvirker resultatet, skal dommer replassere ballene slik som de lå før støtet, og støtet gjennomføres på nytt. Hvis resultatet av et støt ikke påvirkes av ytre årsaker, skal dommer replassere baller som eventuelt har blitt flyttet før spillet fortsetter. Om baller ikke kan replasseres til sine opprinnelige posisjoner skal situasjonen behandles som fastlåst.