2 - Definisjoner

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker >

2 - Definisjoner

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Standarddefinisjoner brukt gjennom disse reglene er heretter i kursiv.

 

2.1 - Parti

2.2 - Sett

2.3 - Kamp

2.4 - Baller

2.5 - Den aktive utøveren og tur

2.6 - Støt

2.7 - Putt

2.8 - Serie

2.9 - Ball i hånd

2.10 - Ball i spill

2.11 - Ball "on"

2.12 - Nominert ball

2.13 - Friball

2.14 - Tvunget av bordet

2.15 - Straffepoeng

2.16 - Feil

2.17 - Snookret

2.18 - Opptatt prikk

2.19 - Skyvestøt

2.20 - Hoppstøt

2.21 - Miss