20105 - Nordisk Pool

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Prosjektbeskrivelser > 2019 >

20105 - Nordisk Pool

 

 

 

 

Logo_NBPROSJEKTBESKRIVELSER

 

 

Prosjektnr.

20105

Prosjektnavn

Nordisk Pool Senior

Budsjettår

2019

Budsjettsum

Kr. 35.000.-

Godkjent av

Styret

Dato

15.12.2018

20105 – Nordisk Pool Senior

Bakgrunn og historikk

Det er et ønske fra de samarbeidende landene i Nordic Billiard Council (NBC) å avvikle nordisk mesterskap i Pool for kvinner og menn hvert år.

Arrangementet er av et slikt format at det er vanskelig for én arrangør å påta seg dette. De gangene det har blitt avviklet har spillested vært i Oslo, og disiplinen har vært 10-Ball

Formål

Øke utøveres internasjonale erfaring for derigjennom å bedre kvaliteten. Skape blest om biljardsporten nasjonalt.

Referanse til virksomhetsplanen

Kjerneprosessenes underpunkt «Prestere» på side 7: «Med «prestere» menes den samlede tilrettelegging for prestasjoner på et høyt idrettslig nivå med tanke på toppidrett og internasjonale prestasjoner.»

Prosedyrer og frister

Det er ingen faste prosedyrer og frister. Dette er avhengig når og hvor mesterskapet avvikles og vi må støtte oss til informasjon som leveres fra arrangør. Forbundet må videreformidle informasjon til aktuelle kandidater.

Kostnad

Alle deltakende nasjoner betaler inn et fastsatt beløp som blir brukt til kostnader ved selve arrangementet samt premiepenger. Det fastsatte beløpet beregnes etter antall plasser og har for Norges del vært kr. 35.000,-

Det gis ikke støtte til utøvere til mesterskapet

Spesifikt for inneværende budsjettår

Mesterskapet er planlagt avviklet 1.-3. februar 2019 i Oslo (mangler bekreftende deltakelse fra Sverige i skrivende stund) og Norges bidrag til mesterskapet er kr. 35.000,-.