20 - Shot clock

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

20 - Shot clock

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Bruk av «shot clock» kan kreves av en funksjonær eller en av utøverne til enhver tid i løpet av en match. Turneringslederen eller annen utnevnt funksjonær avgjør om shot clock skal tas i bruk eller ikke. Om shot clock blir tatt i bruk vil begge utøverne være «på klokken», og en offisiell tidtaker er ansvarlig for å overvåke dette for resten av matchen.

 

Som en anbefaling vil utøverne ha 35 sekunder per støt, med en advarsel når 10 sekunder gjenstår. Hver av utøverne er tillatt en 25 sekunder forlengelse per parti. Tidtaking skal starte når alle ballene har stoppet, inkludert baller som spinner. Tidtaking vil stoppe når kø-læret berører køballen forbundet med et støt, eller når tiden renner ut. Hvis en utøver har brukt opp sin tid, vurderes dette som en standard feil. Etter åpningsstøtet/brekket kan tidsrammen bli forlenget, men må ikke overskride 60 sekunder.