22 - Utsatt start

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

22 - Utsatt start

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Utøverne må være ved bordet og klar til å spille sin tildelte match til fastsatt tid. Hvis en utøver kommer for sent til angitt matchstart, har han femten minutter til å bli klar for match på det tildelte bordet, ellers taper han matchen. Det anbefales å kalle på utøveren for første gang etter fem minutter, på nytt etter ti minutter, og en tredje gang, med en endelig «1-minutts» advarsel, etter fjorten minutter. Et strengere krav kan brukes for utøvere som allerede har overtrådt denne regelen.