23 - Forstyrrelser utenfra

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

23 - Forstyrrelser utenfra

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Se regel 1.9 Forstyrrelser utenfra. Dommeren skal sørge for at forstyrrelser forebygges, for eksempel ved en tilskuer eller en utøver fra et tilstøtende bord, og kan utsette spill etter behov. Forstyrrelser kan være fysiske eller verbale.