25 - Utenfor menneskelig kontroll

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

25 - Utenfor menneskelig kontroll

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Det kan være at det skjer noe uforutsett under en match, som ikke omfattes av disse reglene. I et slikt tilfelle vil dommeren avgjøre hvordan man går videre på en rettferdig måte. For eksempel, det kan bli nødvendig å flytte et pågående parti til et annet bord, noe som kan føre til at en patt situasjon oppstår, dersom ikke alle baller kan re-plasseres.