28 - Melding av baller som er pré

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

28 - Melding av baller som er pré

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Dommeren må være nøye med å inspisere og å indikere om noen av objektballene er i kontakt med vant eller om køballen er i kontakt med noen av objektballene. Den ikke-aktive utøveren kan minne dommeren på at en slik melding er nødvendig. Den aktive utøveren må sørge for at motstanderen og dommeren må ha tilstrekkelig tid til å be om og å gjennomføre sjekken, og kan også selv be om slik melding.