2 - Organisering nasjonalt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

2 - Organisering nasjonalt

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler hvilke nasjonale organisasjoner som finnes innen idretten og hvordan NB er knyttet til de ulike organisasjonene.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

2.1 - Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

2.2 - Antidoping Norge

2.3 - Norges Biljardforbund