2 - Unntak fra reglene

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

2 - Unntak fra reglene

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

De faktiske spillereglene kan ikke endres med mindre en dispensasjon er gitt fra WPA Sportsdirektør eller annen WPA representant for den enkelte turnering. En skriftlig beskrivelse av eventuelle regelendringer bør gjøres tilgjengelig på spillermøte.