2 - Utstyr

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole >

2 - Utstyr

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for utstyr.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

Artikkel 11 - Biljardbord, vant, duk

Artikkel 12 - Baller, kritt

Artikkel 13 - Markering av prikker og startstrek

Artikkel 14 - Kø, køforlenger, reke

Artikkel 15 - Belysning