2.12 - Nominert ball

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 2 - Definisjoner >

2.12 - Nominert ball

 

 

 

 

 

a.En nominert ball er objektballen som den aktive utøveren erklærer, eller indikerer til dommerens tilfredshet, som han forplikter å treffe med første berøring av køballen.
 

b. Hvis dommeren ber om det, må den aktive utøveren si i fra om hvilken ball han er «on».