2.17 - Snookret

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 2 - Definisjoner >

2.17 - Snookret

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Køballen sies å være snookret når et direkte støt i en rett linje til alle baller som er «on» er helt eller delvis hindret av en eller flere baller som ikke er «on». Hvis en eller flere baller som er «on» kan bli truffet på begge ytterpunktene uten hindring av noen baller som ikke er «on», ligger køballen ikke i snooker.

 

a. Hvis det er ball i hånd, er køballen snookret hvis den er hindret som beskrevet ovenfor, fra alle mulige posisjoner på eller innenfor linjene på ”D-en”.
 

b. Hvis køballen er forhindret fra å treffe en ball som er «on» med mer enn en ball som ikke er «on»:

i. er ballen nærmest køballen ansett som den ballen som forårsaker snooker; og

ii. skulle mer enn én forhindrende ball være like langt fra køballen, skal alle disse ballene bli vurdert til å være de ballene som forårsaker snooker.
 

c. Når en rød ball er ballen som er «on» og køballen er hindret i å treffe andre røde baller som ikke er «on», er det ikke noen baller som forårsaker snooker.
 

d. Den aktive utøveren sies å ligge i snooker når køballen ligger i snooker som beskrevet ovenfor.
 

e. Køballen kan ikke være snookret av et vant. Hvis den kurvede delen av vantet forhindrer køballen og er nærmere køballen enn en forhindrende ball som ikke er «on», ligger køballen ikke i snooker.