2.1 - Forstøt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 2 - 9-Ball >

2.1 - Forstøt

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Utøveren som vinner forstøtet bestemmer hvem som skal gjøre åpningsstøtet (se 1.2 Forstøt for å bestemme rekkefølgen) i det første partiet. Det er standard med annethvert brekk, men se turneringsbestemmelse 15. Etterfølgende brekk.