2.1 - Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 2 - Organisering nasjonalt >

2.1 - Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité © (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med 2.191.374* medlemskap fordelt på 11.595* idrettslag. NIFs visjon er "idrettsglede for alle".

 

NIF har som formål:

 

«NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering eller etnisk opprinnelse.

 

Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.

 

Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.»

 

NIF har hovedkontor i Idrettens hus på Ullevaal Stadion.

 

NIF har 54* særforbund og 19* idrettskretser. Det er 366* idrettsråd.

 

*= tall fra 2013

 

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

 

2.1.1 - Olympisk anerkjennelse

 

2.1.2 - Høyeste organ

 

2.1.3 - NIFs forpliktese til IOC

 

2.1.4 - NIFs lover

 

nif_hovedlogo_900