2.1.1 - Olympisk anerkjennelse

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 2 - Organisering nasjonalt > 2.1 - Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité >

2.1.1 - Olympisk anerkjennelse

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.NIF ble grunnlagt i 1861 og ble i 1996 sammanslått med Norges Olympiske Komité.

 

2.I forbindelse med nedleggelsen av Norges Funksjonshemmeds Idrettsforbund i 2007, ble ansvaret for de funksjonshemmede overført til særidrettsforbundene i deres respektive idretter. Siden dette står NIF for Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

 

3.NIF har olympisk anerkjennelse og er medlem i organisasjonen EOC, hvor alle europeiske nasjonale olympiske og paralympiske komitéer er samlet.

 

 

nif_hovedlogo_900