2.1.2 - Høyeste organ

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 2 - Organisering nasjonalt > 2.1 - Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité >

2.1.2 - Høyeste organ

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.NIF er det høyeste organet i norsk idrett, med 19 distriktsidrettsforbund (idrettskretser), 366 idrettsråd, 54 særidrettsforbund og knappe 12.000 tilsluttede idrettsforeninger.

 

2.Høyeste beslutningsorgan i NIF er årsmøtet, som avholdes hvert fjerde år (2015, 2019, 2023, 2027 osv.).

 

 

nif_hovedlogo_900