2.20 - Hoppstøt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 2 - Definisjoner >

2.20 - Hoppstøt

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Et hoppstøt blir gjort når køballen passerer over en del av en objektball, enten den berører den i prosessen eller ikke, unntatt:

 

a. når køballen først treffer en objektball og deretter hopper over en annen ball;
 

b. når køballen hopper og treffer en objektball, men ikke lander på den andre siden av ballen;
 

c. når køballen, etter lovlig treff på en objektball, hopper over ballen etter å ha truffet vant eller en annen ball.