2.2 - Antidoping Norge

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 2 - Organisering nasjonalt >

2.2 - Antidoping Norge

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn.

 

Dette gjør vi gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. Antidoping Norge initierer også forskning på antidopingrelaterte tema. Antidoping Norge ble opprettet 3. juni 2003 av NIF og Kultur- og kirkedepartementet (nå Kulturdepartementet) som en uavhengig stiftelse. Dette for å sikre at kontroll og påtalevirksomheten av dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten.

 

Hovedkontoret ligger ved Ullevaal Stadion i Oslo. I tillegg har de fylkesmedarbeidere, dopingkontrollører og foredragsholdere lokalisert rundt i hele landet. De jobber og tar oppdrag for Antidoping Norge ved siden av sitt daglige virke.

 

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

 

2.2.1 - Uavhengig organisasjon

 

2.2.2 - Liste over forbudte stoffer

 

2.2.3 - Dopingkontroller

 

2.2.4 - Dispensasjon

 

2.2.5 - Dopingkontroll av utenlandske utøvere

 

2.2.6 - Bestemmelser om doping

 

 

2012_ADN_logo_original_utenluft3