2.2 - Opplegg i 9-Ball

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 2 - 9-Ball >

2.2 - Opplegg i 9-Ball

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Objektballene må legges opp så nær hverandre som mulig og i form av en rombe, med 1-ballen i spissen av romben og på fotprikk, og 9-ballen i rombens midt. Alle andre baller skal plasseres i romben uten noen målrettet eller bevisst orden (se turneringsbestemmelse 4. Opplegg/Tapping av bordet).

NB! Se styrevedtak nr.100/16-18 hvor det er besluttet at 9-ballen skal plasseres på fotprikk.

9-Ball_Rack