2.3 - Korrekt åpningsstøt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 2 - 9-Ball >

2.3 - Korrekt åpningsstøt

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Følgende regler gjelder ved åpningsstøt:

 

a)køballen må plasseres bak hodelinjen, og

b)hvis ikke noen baller går i hull, må minimum fire objektballer bli drevet til et eller flere vant, ellers er åpningsstøtet feil

c)i tillegg, og kun når 3-ball-regelen er i bruk, dersom ingen objektball går i hull, må 3 (tre) objektballer passere hodelinjen, ellers er brekket å ande som tørt (se WPA turneringsbestemmelser, punkt 18, 3-ball-regel).