2.5 - Den aktive utøveren og tur

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 2 - Definisjoner >

2.5 - Den aktive utøveren og tur

 

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Personen som skal til å spille eller spiller er den aktive utøveren og forblir det til siste støt, eller feil, av hans tur er fullført og dommeren anser at han har forlatt bordet. Hvis en ikke-aktiv utøver kommer til bordet når det ikke er hans turskal han bli vurdert som den aktive utøveren for enhver feil han begår før han forlater bordet. Når dommeren anser at vilkårene over er oppfylt, starter den innkommende aktive utøveren sin tur. Hans tur og hans rett til å ta et nytt støt ender når:

 

a. han mislykkes i å få poeng på et støt; eller
 

b. han begår en feil; eller
 

c. han ber motstanderen om å spille igjen etter at motstanderen hans har begått en feil.