2.7 - Putt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 2 - Definisjoner >

2.7 - Putt

 

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

En putt er når en objektball, etter kontakt med en annen ball og uten noen overtredelse av disse reglene, går ned i et hull. Å forårsake at en ball blir puttet kalles putting.