2.9 - Ball i hånd

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 2 - Definisjoner >

2.9 - Ball i hånd

 

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

a.Køballen er ball i hånd:

i. før starten på hvert parti;

ii. når den har gått nedi et hull;

iii. når den har blitt tvunget av bordet; eller

iv. når den svarte ballen er lagt på prikk ved uavgjort resultat.
 

b. Køballen forblir ball i hånd til:

i. den er spilt rettferdig fra ball i hånd; eller

ii. en feil er begått mens ballen er på bordet.
 

c. Den aktive utøveren sies å være ball i hånd når køballen er ball i hånd som beskrevet ovenfor.