2.9 - Fastlåst situasjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 2 - 9-Ball >

2.9 - Fastlåst situasjon

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Om det oppstår en fastlåst situasjon, skal den utøver som hadde åpningsstøtet i partiet igjen ha åpningsstøtet (se 1.12 Fastlåst situasjon).