3 - Felles regler for alle typer av Carambole

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole >

3 - Felles regler for alle typer av Carambole

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

Kapittelet omhandler felles regler for alle typer av Carambole.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

Artikkel 21 - Start av matchen

Artikkel 22 - Forstøt

Artikkel 23 - Startposisjon, køballen

Artikkel 24 - Å lage en "carambole"

Artikkel 25 - Pause(r) under matchen

Artikkel 26 - Avbrudd i løpet av matchen

Artikkel 27 - Pré ball

Artikkel 28 - Baller ut av bordet

Artikkel 29 - Avslutning av en match