3 - Kleskode

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

3 - Kleskode

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Enhver utøvers antrekk må til enhver tid imøtekomme turneringens nivå, være rent, pent og i god stand. Dersom en utøver er usikker på om antrekket imøtekommer kravene, må utøveren kontakte turneringsleder før match og forsikre seg om at antrekket er lovlig. Turneringslederen har det siste ordet når det gjelder lovligheten av antrekket.

 

Ved unntakstilfeller kan turneringsleder tillate utøveren å delta med et ikke-godkjent antrekk som for eksempel når flyselskap har forlagt utøverens bagasje. En utøver kan bli diskvalifisert for brudd på kleskoden. Hvis det ikke er noen melding om dette før turnering, er WPA kleskode forutsatt. Følgende er gjeldende krav i VM og World Tour turneringer.

 

 

Se mer i underkapitlene:

 

3.1 - Menn

 

3.2 - Kvinner